ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์

  • ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์  

     ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง ปลาหมอสีคางดำ หมอมายัน และหมอบัตเตอร์ " เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำต่างถ่ิ่น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศน์สัตว์น้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาอธิบดี กรมประมง