ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

เครือข่ายชาวประมงจังหวัดจันทบุรี ร่วมใจไม่ทิ้งขยะในทะเล [2019-10-30 ] ประชุมรับฟังความคิดเห็น กรณีทำการประมงอวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยกปลากะตัก จ.จันทบุรี [2019-10-30 ] กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี [2019-10-07 ] การประชุมประจำเดือนข้าราชการและลูกจ้างฯ ของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี [2019-10-07 ] มอบเงินช่วยเหลือเรือประมงพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่ประสบภัยธรรมชาติ (พายุและคลื่นลมแรง) [2019-10-07 ] จ.จันทบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒  [2019-10-07 ] ออกหน่วยให้บริการด้านประมงในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ [2019-10-07 ] ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม อ.แหมสิงห์ จ.จันทบุรี [2019-10-07 ] ประชุมประจำเดือนเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ จ.จันทบุรี [2019-09-06 ] ประชุมแสดงความคิดเห็นและร่วมเสนอแนะรูปแบบการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเล(จัดทำซั้งกอ) จ.จันทบุรี [2019-08-26 ]

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 เผยเเพร่: 2019-08-26  |  อ่าน: 534 ครั้ง