ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน "ปิดฤดูน้ำแดง ปี 2563" อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี [2020-06-17 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและพิจารณาโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.นายายอาม [2020-06-17 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและพิจารณาโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.เมืองจันทบุรี [2020-06-17 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและพิจารณาโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.ท่าใหม่ [2020-06-17 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและพิจารณาโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.ขลุง [2020-06-17 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและพิจารณาโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.แหลมสิงห์ [2020-06-17 ] ช่องทางติดต่องานบริการของกรมประมง สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 [2020-04-10 ] ด่วน!! ....ประชาสัมพันธ์.... กรมประมง แจ้งขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ในจังหวัดจันทบุรี สามารถยื่นแจ้งประกอบกิจการฯ ได้ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 [2020-04-03 ] ชาวประมง...โปรดทราบ ! วันหมดอายุ Seabook แรงงานต่างด้าว “ขยายเวลา” ถึง 30 เม.ย.นี้ พร้อมเปิดยื่นต่ออายุหนังสือคนประจำเรือได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [2020-04-02 ] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [2020-02-14 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (FC) จันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ [2020-02-14 ] งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๓ อ.ขลุง จ.จันทบุรี [2020-02-14 ] งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๓ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี [2020-02-14 ] 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564) [2020-02-11 ] งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๓ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี [2020-01-27 ] พิธีเปิดนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯและเปิดสัมมนาวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ ๒๔ จ.จันทบุรี [2020-01-24 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จ.จันทบุรี [2020-01-24 ] ติดตาม พบปะชาวประมงพื้นบ้าน อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี [2020-01-24 ] ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี [2020-01-24 ] พัฒนาและปรับปรุงแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศพก.หลัก ๑๐ แห่ง จ.จันทบุรี [2020-01-24 ] ประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรอำเภอขลุงที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ฯ [2020-01-24 ] โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม๒๕๖๓ [2020-01-24 ] เครือข่ายชาวประมงจังหวัดจันทบุรี ร่วมใจไม่ทิ้งขยะในทะเล [2019-10-30 ] ประชุมรับฟังความคิดเห็น กรณีทำการประมงอวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยกปลากะตัก จ.จันทบุรี [2019-10-30 ] กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี [2019-10-07 ] การประชุมประจำเดือนข้าราชการและลูกจ้างฯ ของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี [2019-10-07 ] มอบเงินช่วยเหลือเรือประมงพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่ประสบภัยธรรมชาติ (พายุและคลื่นลมแรง) [2019-10-07 ] จ.จันทบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒  [2019-10-07 ] ออกหน่วยให้บริการด้านประมงในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ [2019-10-07 ] ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม อ.แหมสิงห์ จ.จันทบุรี [2019-10-07 ]

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 เผยเเพร่: 2019-10-07  |  อ่าน: 775 ครั้ง