ชี้แจงให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปัญหาที่ดินทำกิน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ชี้แจงให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปัญหาที่ดินทำกิน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

  • [2023-04-07] ประมงอำเภอนายายอาม บูรณาการร่วมกันประชาสัมพันธ์ปิดประกาศให้รื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอนายายอาม [2023-04-07] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2566 จังหวัดจันทบุรี [2023-04-07] ลงพื้นที่สุ่มตรวจและเก็บตัวอย่างแมงดาทะเล จังหวัดจันทบุรี [2023-04-07] ปฏิบัติการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล จังหวัดจันทบุรี [2023-04-07] สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [2023-04-07] ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี [2023-04-07] ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเครื่องมือโพงพางและเครื่องมืออวนรุน จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2566 [2023-04-07] ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ อำเภอเมืองจันทบุรี [2023-03-22] ประมงอำเภอเมืองจันทบุรี ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ [2023-03-22] เสวนาโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ กรณีการเลี้ยงหอยนางรมในแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี

    ชี้แจงให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปัญหาที่ดินทำกิน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook