ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประมง ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประมง ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • [2023-03-22] ประมงอำเภอเมืองจันทบุรี ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ [2023-03-22] เสวนาโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ กรณีการเลี้ยงหอยนางรมในแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี [2023-03-22] ประมงอำเภอนายายอาม ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจสัตว์น้ำต้องห้าม ตามมาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2566 [2023-03-22] ประมงอำเภอท่าใหม่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจสัตว์น้ำต้องห้าม ตามมาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2566 [2023-03-22] ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตร จังหวัดจันทบุรี [2023-03-22] งานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 27 [2023-03-22] บูรณาการตรวจเรือประมงทะเลพื้นที่จังหวัดจันทบุรี [2023-03-20] ประกาศจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 เรื่องให้รื้อถอนเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายในเขตจังหวัดจันทบุรี [2023-03-02] ชี้แจงให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปัญหาที่ดินทำกิน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [2023-02-28] ร่วมบูรณาการประชาสัมพันธ์ชี้แจงกฎหมายประมง แรงงานประมง และเรือประมงพื้นบ้าน ตาม พ.ร.ก.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560

    ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประมง ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง