กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การต่ออายุหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว [2020-03-03 ] แนวทางการวัดขนาดช่องตาอวน (ตามประกาศกรมประมง) [2018-08-22 ] การตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงพาณิชย์ [2018-08-22 ] ด่วน !! กรมประมง จับหมอสีคางดำ หมอมายัน หมอบัตเตอร์ ขึ้นบัญชีดำ ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง เตือนทำผิดระวังโทษหนักปรับ 1 ล้านบาท จำคุก 1 ปี  [2018-04-04 ] ประกาศกรมประมง(9 มี.ค.61) เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การขอและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน ตามมาตร174 พ.ศ.2561  [2018-03-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [2018-03-19 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น  [2018-02-08 ] การขอรับใบอนุญาตใช้ทำการประมงพาณิชย์ รอบปี2561-2562 [2018-01-21 ] สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562 [2018-01-21 ] ประชาสัมพันธ์แนวทางการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ [2018-01-19 ] กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 [2017-10-05 ]

กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 

 เผยเเพร่: 2017-10-05  |  อ่าน: 603 ครั้ง