ข้อมูลประมงอาสา รุ่นที่ 1-11

ข้อมูลประมงอาสา รุ่นที่ 1-11 [2020-02-19 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง ในรอบปี 2563 [2020-02-19 ] แหล่งน้ำในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-19 ] ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-19 ] กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [2020-02-18 ] กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [2020-02-18 ] โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-18 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-18 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-17 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลากินพืช จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-13 ] แหล่งปลาหน้าวัด ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-13 ] สัตว์น้ำประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-08 ] งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 [2020-02-08 ] ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2020-02-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลประมงอาสา รุ่นที่ 1-11 

 เผยเเพร่: 2020-02-08  |  อ่าน: 337 ครั้ง

 

 

                                สรุปจำนวนประมงอาสา รุ่นที่ 1-11 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับ
อำเภอเมือง
อำเภอปาย
อำเภอปางมะผ้า
อำเภอขุนยวม
อำเภอแม่ลาน้อย
อำเภอแม่สะเรียง
อำเภอสบเมย
รว
6 3 5 5 4 4 3 30
6 5 1 3 6 5 3 29
2 10 - 5 - 7 2 26
10 20 - 10 9 5 6         60        
5 6 - - - - - 11
10 10 - - 2 8 - 30
9 - - 10 - - 8 27
7 8 - 5 2 3 5 30
4 7 3 5 5 4 2 30
8 5 1 4 4 6 2 30
10 4 - 6 3 4 3 30
รวม 77 78 10 53 35 46 34 333

     

                                             *** ประมงอาสาที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ***สามารถโหลดได้