ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือได้เข้าบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์ FMC

ประชุมเตรียมการวางแผนงบประมาณไตรมาสที่ 2 [2021-12-08 ] วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.45 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา [2021-12-08 ] กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2021-12-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข้าร่วมการประชุมจำปีคณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและตอนกลาง ครั้งที่ 18 (WCPFC18) ในระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference [2021-12-08 ] กิจกรรม  จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” [2021-12-08 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทยเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” [2021-12-08 ] กรมประมงเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทยเข้าร่วมการประชุม the 24th Session of the Scientific Committee [2021-12-08 ] พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564 [2021-12-08 ] ASEAN Regional Forum  Workshop on Law of the Sea and Fisheries [2021-12-07 ] ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (Daily Brief) [2021-12-07 ]

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือได้เข้าบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์ FMC 

 เผยเเพร่: 2021-12-07  |  อ่าน: 524 ครั้ง


ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือได้เข้าบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์ FMC