การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565

  • [2022-06-24] การทวนสอบข้อมูลผู้สังเกตการณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือทรัพย์ดาวประมง 7 และเรือทรัพย์ดาวประมง 5 [2022-06-24] เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทยได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม the 10th Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC10) [2022-06-23] ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบการรายการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (EM) [2022-06-22] ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำผิดของเรือ Sea View, Sea Wind, WADANI 1, WADANI 2 และ HAO HAI ครั้งที่ 2/2565 [2022-06-20] พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565 [2022-06-17] พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565 [2022-06-16] ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม TCAC10 ภายใต้กรอบ IOTC ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง [2022-06-16] พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 [2022-06-14] เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณา การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของเรือผ่าน CCTV โดยใช้ Rule Base [2022-06-10] การประชุมทบทวนความรู้ให้กับผู้สังเกตการณ์บนเรือ

    การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


    วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายบัณฑิต  กุลละวณิชย์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ zoom โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ในการประชุม