เรือทรัพย์ดาวประมง 5 ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท เจ.ดี.พี จังหวัดตรัง เพื่อไปทำการประมงนอกน่านน้ำในเขตพื้นที่ SIOFA

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • เรือทรัพย์ดาวประมง 5 ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท เจ.ดี.พี จังหวัดตรัง เพื่อไปทำการประมงนอกน่านน้ำในเขตพื้นที่ SIOFA

  • [2022-05-26] พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 [2022-05-26] การประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนสำหรับการประชุมภาคีสมาชิก ภายใต้กรอบ SIOFA [2022-05-24] เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ประจำปี ครั้งที่ 26 [2022-05-21] ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน [2022-05-20] ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 8/2564 [2022-05-19] พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 [2022-05-17] การประเมินการมีส่วนร่วมของ FAO ต่อ SDG 14 : Life Below Water [2022-05-17] เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้สนับสนุนข้อมูลให้คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม the 5th Session of the Technical Committee on Management Procedures (TCMP) [2022-05-17]  เรืออาเซียน มารีน รีเฟอร์ ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ ท่าจีน ยูเนี่ยนพอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อไปรับสัตว์น้ำที่ประเทศมัลดีฟส์ [2022-05-12] ประชุมรับรองรายงานการประชุม CoC และ SCAF

    เรือทรัพย์ดาวประมง 5 ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท เจ.ดี.พี จังหวัดตรัง เพื่อไปทำการประมงนอกน่านน้ำในเขตพื้นที่ SIOFA 


    วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เรือทรัพย์ดาวประมง 5 ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท เจ.ดี.พี จังหวัดตรัง เพื่อไปทำการประมงนอกน่านน้ำในเขตพื้นที่ SIOFA  เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบทางออนไลน์ผ่านช่องทาง Remote Desktop ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid - 19 จากการตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล พบว่าทำงานปกติ (มีการบันทึกข้อมูล)  ระบบ VSAT พบว่าไฟสถานะทำงานปกติ Polling พบว่ามีการส่งภาพปกติ