ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรงงานภาคประมง ครั้งที่ 5/2565

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรงงานภาคประมง ครั้งที่ 5/2565

  • [2022-05-26] พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 [2022-05-26] การประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนสำหรับการประชุมภาคีสมาชิก ภายใต้กรอบ SIOFA [2022-05-24] เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ประจำปี ครั้งที่ 26 [2022-05-21] ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน [2022-05-20] ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 8/2564 [2022-05-19] พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 [2022-05-17] การประเมินการมีส่วนร่วมของ FAO ต่อ SDG 14 : Life Below Water [2022-05-17] เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้สนับสนุนข้อมูลให้คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม the 5th Session of the Technical Committee on Management Procedures (TCMP) [2022-05-17]  เรืออาเซียน มารีน รีเฟอร์ ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ ท่าจีน ยูเนี่ยนพอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อไปรับสัตว์น้ำที่ประเทศมัลดีฟส์ [2022-05-12] ประชุมรับรองรายงานการประชุม CoC และ SCAF

    ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรงงานภาคประมง ครั้งที่ 5/2565 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


    วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30-16.30 น. นายบัณฑิต กุลละวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการ ประมงในน่านน้ำไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการ ประมง และแรงงานในภาคประมง ครั้งที่ 5/2565 ตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และ แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง