ประชุมร่างประกาศกรมประมงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • ประชุมร่างประกาศกรมประมงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย

  • [2022-05-17] การประเมินการมีส่วนร่วมของ FAO ต่อ SDG 14 : Life Below Water [2022-05-17] เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้สนับสนุนข้อมูลให้คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม the 5th Session of the Technical Committee on Management Procedures (TCMP) [2022-05-17]  เรืออาเซียน มารีน รีเฟอร์ ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ ท่าจีน ยูเนี่ยนพอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อไปรับสัตว์น้ำที่ประเทศมัลดีฟส์ [2022-05-12] ประชุมรับรองรายงานการประชุม CoC และ SCAF [2022-05-12] ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 7/2565 [2022-05-12] ประชุม the 19th Session of the Standing Committee on Administration and Finance (SCAF) [2022-05-11] ประชุม the 19th Session of the Compliance Committee (CoC) [2022-05-11] การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 [2022-05-11] (ประกาศ) พายุอัสนีบริเวณอ่าเบงกอล ฉบับที่ 11 (100/2565) [2022-05-11] พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

    ประชุมร่างประกาศกรมประมงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย