กิจกรรม  จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • กิจกรรม  จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  • [2022-11-28] ฝึกอบรม "มาตรการรัฐเจ้าของท่า และระบบเอกสารรายงานการตรวจเรือ" [2022-11-25] เรือศิริชัย รีเฟอร์ ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ ท่าจีน ยูเนี่ยนพอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อไปรับสัตว์น้ำที่ประเทศมัลดีฟส์ [2022-11-04] พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-03] เรือภัสสรได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ ท่าจีน ยูเนี่ยนพอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อไปรับสัตว์น้ำและขนถ่ายสัตว์น้ำกับเรือประมงต่างชาติที่ท่าเทียบเรือที่ Port Victoria REPUBLIC OF SEYCHELLES [2022-10-28] นางจตุพร แสงหิรัญ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ และคณะ เข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบติดตามเรือประมง (VMS) และบทบาทหน้าที่การทำงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) [2022-10-27] พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2565 [2022-10-26] เรืออาเซียน มารีน รีเฟอร์ 2 ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ ท่าจีน ยูเนี่ยนพอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อไปรับสัตว์น้ำที่ประเทศมัลดีฟส์ [2022-10-20] ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (Daily Brief) ครั้งที่ 10/2565 [2022-10-20] การตรวจการแจ้งงดใช้เรือ สถานที่จอดและการล็อกเรือของเรือทรัพย์ดาวประมง 7 และเรือทรัพย์ดาวประมง 5 [2022-10-11] พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565

    กิจกรรม  จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


    วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.45 น. - 12.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม ร่วมกิจกรรม  จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อน้อมรำลึก       ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณพื้นที่ภายในและรอบกรมประมง โดย นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานพร้อมกล่าวเปิดกิจกรรม