ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง

ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |  อ่าน: 1,014 ครั้ง

 

 


 

เอกสารอ้างอิง :

+ สรุปผลการดำเนินการ พิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณะฯ (ดาวน์โหลด)
+ คำสั่ง มอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดาวน์โหลด)
+ หนังสือ การอนุญาตให้ปลูกสร้างกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ (ดาวน์โหลด)
+ หนังสือ ขอความร่วมมือในการจัดทำประชาคมฯ และรายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ (ระดับจังหวัด) (ดาวน์โหลด)
+ หลักเกณฑ์การอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ (ระดับจังหวัด) (ดาวน์โหลด)
+ หนังสืออนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ (ดาวน์โหลด)
+ หนังสือ ขอส่งรายงานการประชุมประชาคม เรื่อง การพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ (ดาวน์โหลด)
+ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำ ประเภทที่สาธารณประโยชน์ (ระดับจังหวัด) (ดาวน์โหลด)
+ หนังสือ แจ้งรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตและยกเลิกการปลูกสร้างกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี (ดาวน์โหลด)
+ คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณะประโยชน์ จังหวัดสระบุรี (ดาวน์โหลด)