ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2564

ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 [2021-12-08 ] แจ้งการเปิดรับตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ  [2021-11-30 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2565 [2021-10-20 ] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง [2021-10-18 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17/2564 [2021-09-23 ] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง [2021-09-21 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16/2564 [2021-08-24 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15/2564 [2021-08-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2564 [2021-08-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2564 [2021-08-20 ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-20  |  อ่าน: 65 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การCoaching สร้างความรู้ให้กับเกษตรกรรายบุคคล มอบสื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด รายละ 2,000 ตัวแก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ประเภทเกษตรกรทั่วไป จำนวน 210 ราย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยการจัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด