ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2564

ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 [2021-12-08 ] แจ้งการเปิดรับตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ  [2021-11-30 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2565 [2021-10-20 ] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง [2021-10-18 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17/2564 [2021-09-23 ] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง [2021-09-21 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16/2564 [2021-08-24 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15/2564 [2021-08-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2564 [2021-08-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2564 [2021-08-20 ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-20  |  อ่าน: 157 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งหมด 15 ราย ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 โดยการจัดฝึกอบรมดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด