พิธีลงนาม เรื่อง การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ กรมประมง

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่าง เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 [2020-04-14 ] องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ [2020-01-15 ] แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผอ.กองฯ กับ ผอ.ศูนย์ฯ เขต) รอบการประเมินที่ 1/2562 [2019-02-20 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-10-25 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-10-10 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถ พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง , ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-10-09 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถ พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง , ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) [2018-09-26 ] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-09-24 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ [2018-09-20 ] ประกาศกรมประมง เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 5 รายการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 [2018-09-13 ]

พิธีลงนาม เรื่อง การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ กรมประมง 

 เผยเเพร่: 2018-09-13  |  อ่าน: 741 ครั้ง


https://www.youtube.com/watch?v=hH3wB8OLoI8&feature=youtu.be

 

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือสวก. และ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามนโยบายประชารัฐ เพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรไทย โดยร่วมกันจัดทำโครงการขยายผล “การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว” โดยในปี ๒๕๖๐ จะมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาช่อนให้ได้ ๒๐๐ บ่อ/ราย ซึ่งมีจังหวัดนำร่อง ๕ จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย กำแพงเพชร และอ่างทอง ภายใต้งบประมาณกว่า ๘ ล้านบาท โดยมี นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกรมประมง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง