พิธีลงนาม เรื่อง การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ กรมประมง

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • พิธีลงนาม เรื่อง การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ กรมประมง

  • [2020-04-14] ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่าง เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 [2020-01-15] องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ [2019-02-20] แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผอ.กองฯ กับ ผอ.ศูนย์ฯ เขต) รอบการประเมินที่ 1/2562 [2018-10-25] ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-10-10] ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-10-09] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถ พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง , ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-09-26] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถ พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง , ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) [2018-09-24]  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-09-20] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ [2018-09-13] ประกาศกรมประมง เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 5 รายการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561

    พิธีลงนาม เรื่อง การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ กรมประมง