ป้องกันเชื้อโควิด 19

ป้องกันเชื้อโควิด 19 

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 345 ครั้ง


วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายประสาน พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดทำหน้ากากป้องกันไวรัสโควิด 19 แจกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมป้องกันการแพร่เชื้อกันระหว่างผู้ร่วมงาน