ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19

ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 429 ครั้ง


วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) ได้รับความอนุเคราะห์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่โจ้ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายในบริเวณปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่ 1และหน่วยงานที่ 2  และได้รับความอนุเคราะห์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอนใต้ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายในบริเวณปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่ 3 (หน่วยผลิตพันธุ์ปลา โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรศูนย์ฯเป็นอย่างดี