ร่วมพิธีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ร่วมพิธีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 420 ครั้ง


วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.ประสาน  พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างรายได้จากอาชีพประมงช่วงฤดูแล้ง ณ แม่น้ำปิง บริเวณหน้าประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กล่าวรายงาน  พร้อมกันนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมปล่อยในพิธีการด้วยจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว และได้เข้าร่วมคณะตัวแทนกรมประมง นำโดย นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง นายสายันต์  เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการ นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย