ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล. จำนวน 7 บ่อ

เอกสารประกอบการสมัคร(ใบรับรองแพทย์) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง [2021-11-24 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 [2021-11-12 ] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2021-11-09 ] ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฏหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร [2021-11-03 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 [2021-11-03 ] กิจกรรมข่าว เดือนตุลาคม 2564 [2021-11-01 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 [2021-11-01 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 26 ตุลาคม 2564 [2021-10-21 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 ตุลาคม 2564 [2021-10-15 ] ข่าวกิจกรรม 11 ตุลาคม 2564 [2021-10-12 ]

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล. จำนวน 7 บ่อ 

 เผยเเพร่: 2021-10-12  |  อ่าน: 89 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ขอแจ้งเอกสารประกวดราคาต้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล.จำนวน 7 บ่อ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้