">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

  • [2023-01-30] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 30 มกราคม 2566 [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 มกราคม 2566 [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 26 มกราคม 2566 [2023-01-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 มกราคม 2566 [2023-01-10] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 10 ธันวาคม 2565 [2023-01-06] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 มกราคม 2566 [2023-01-05] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 5 มกราคม 2566 [2023-01-04] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 4 มกราคม 2566 [2023-01-03] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 3 มกราคม 2566 [2022-12-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 ธันวาคม 2565

    ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 


    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 -15.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ออกร้าน Fisherman shop โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านประมงอำเภอบาเจาะและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ.บาเจาะ ที่ได้รับมาตรฐานประมงธงเขียว ณ หน้ามุขศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ในงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้จังหวัดนราธิวาส โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ปลาสุลต่านส้ม,ปลาพลวงชมพูส้ม,ปลาดุกร้า,ปลาดุกแดดเดียว,ปลาดุกย่างสมุนไพร,ขนมเวาะตูม,ขนมปะการัง,ขนมผูกรัก และได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้