">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

  • [2023-01-30] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 30 มกราคม 2566 [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 มกราคม 2566 [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 26 มกราคม 2566 [2023-01-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 มกราคม 2566 [2023-01-10] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 10 ธันวาคม 2565 [2023-01-06] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 มกราคม 2566 [2023-01-05] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 5 มกราคม 2566 [2023-01-04] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 4 มกราคม 2566 [2023-01-03] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 3 มกราคม 2566 [2022-12-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 ธันวาคม 2565

    ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 


    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยประมงอำเภอระแงะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าไผ่ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการประมง โอกาสนี้ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาสลิดลงเลี้ยงในบ่อดิน ขนาดพื้นที่ 1000 ตารางเมตร จำนวน 3000 ตัว ภายหลังการอนุบาลพักลูกปลาในบ่อซีเมนต์  ณ  ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส