">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

  • ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 


       นายเรวัตร  คงประดิษฐ์  ประมงจังหวัดนราธิวาส  นำทีมงานในสังกัดกรมประมงเข้าร่วมโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ” แก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่จ.นราธิวาส พร้อมเร่งยกระดับรายได้เกษตรกร

       วันนี้ (19 พ.ค.65 ) นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับ ณ อาคารรื่นอรุณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
        โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นี้ เป็นรูปแบบของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ภายในงานได้เปิดให้บริการถึง 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกการยางแห่งประเทศไทย และคลินิกสินเชื่อเพื่อเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาพิเศษ เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย