">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

  • ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 


    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจและแถลงข่าวการจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดกาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมงานฯ