">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

  • ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 


    วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง และกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ดำเนินการประชาสัมพันธ์การกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2565 ณ มัสยิดนูรุลฮูดา ชุมชนฮูยงตันหยง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าร่วมการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์ การขอรับอนุญาตฯ ทั้งนี้เกษตรกรดังกล่าว ได้หารือการจัดตั้งองค์ชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพการผลิตปลากะพงขาว และปลาทับทิมต่อไป