">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565

  • ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565 


    วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ สำนักงานประมงอำเภอระแงะ ดำเนินการมอบพันธุ์ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระแงะ จำนวน 5 ราย (รายละ 100 ตัว) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจะแนะ จำนวน 4 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลากือเลาะห์อำเภอจะแนะ ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม การเลี้ยงปลาพลวงชมพูแบบขยายผลวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ สำนักงานประมงอำเภอระแงะ ดำเนินการมอบพันธุ์ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระแงะ จำนวน 5 ราย (รายละ 100 ตัว) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจะแนะ จำนวน 4 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลากือเลาะห์อำเภอจะแนะ ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม การเลี้ยงปลาพลวงชมพูแบบขยายผล