นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • [2022-05-12] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 [2022-05-11] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 [2022-05-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส [2022-04-28] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565 [2022-04-26] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 เมษายน 2565 [2022-04-20] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565 [2022-04-20] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565 [2022-04-12] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ เข้าร่วมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาคใต้ สาขาไร่นาสวนผสม [2022-04-11] วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง [2022-04-08] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติดตามการจับผลผลิตสัตว์น้ำปลาหมอและปลาดุก ของเกษตรกร

    นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 


          วันที่ 18 ธันวาคม 2565 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน” หลักสูตรการแปรรูปปลาสลิดดอนนา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส

         ทั้งนี้ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส นำเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน 60 ราย เข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว