นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

 • [2022-05-12] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 [2022-05-11] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 [2022-05-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส [2022-04-28] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565 [2022-04-26] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 เมษายน 2565 [2022-04-20] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565 [2022-04-20] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565 [2022-04-12] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ เข้าร่วมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาคใต้ สาขาไร่นาสวนผสม [2022-04-11] วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง [2022-04-08] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติดตามการจับผลผลิตสัตว์น้ำปลาหมอและปลาดุก ของเกษตรกร

  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 


  วันที่ 17 มกราคม 2565 นายเรวัตรคง ประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ดังนี้
  -  โครงการส่งเสริมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนดาราวิทยา หมู่ที่ 9 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
  -  โครงการฟื้นฟูรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้มเงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ณ กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านฮูลู หมู่ที่ 3   ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
  -  โครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพูและเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง ม.1 ประจำต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส