ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส

  • [2022-05-12] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 [2022-05-11] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 [2022-05-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส [2022-04-28] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565 [2022-04-26] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 เมษายน 2565 [2022-04-20] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565 [2022-04-20] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565 [2022-04-12] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ เข้าร่วมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาคใต้ สาขาไร่นาสวนผสม [2022-04-11] วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง [2022-04-08] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติดตามการจับผลผลิตสัตว์น้ำปลาหมอและปลาดุก ของเกษตรกร

    ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส 


    ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส จัดเป็นกระเช้าปีใหม่ เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพ เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ฯลฯ เพื่อสื่อถึงความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีให้กันตลอดทั้งปี

    สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส โดยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดกรมประมง ได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส เพื่ออวยพรสวัสดีปีใหม่ ปี 2565 ให้แก่ นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส, นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

    ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส จากสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส สนใจติดต่อ 073-532052