">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64

  • [2022-05-12] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 [2022-05-11] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 [2022-05-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส [2022-04-28] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565 [2022-04-26] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 เมษายน 2565 [2022-04-20] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565 [2022-04-20] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565 [2022-04-12] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ เข้าร่วมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาคใต้ สาขาไร่นาสวนผสม [2022-04-11] วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง [2022-04-08] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติดตามการจับผลผลิตสัตว์น้ำปลาหมอและปลาดุก ของเกษตรกร

    ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64 


    วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุการเกษตร ดำเนินการตรวจรับวัสดุการเกษตร งวดที่ 3 ครั้งที่ 11 จำนวน 2 รายการ พันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 37,800 ตัว และอาหารสัตว์น้ำชนิดเม็ดลอยน้ำ จำนวน 54 กระสอบ (1,080 กิโลกรัม) เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ จำนวน 54 ราย ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ผลการตรวจรับเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย