">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 64

  • [2022-12-01] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 1 ธันวาคม 2565 [2022-11-30] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-29] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-28] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-23] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-21] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-18] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 64 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะกรรมการตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกรามขนาดไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร) จำนวน 600,000 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ได้รับการมีส่วนร่วมจากชุมชน ในการสร้างกติกาชุมชนต่อการกำหนดห้วงเวลา ชนิดเครื่องมือประมง การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพจากการจับกุ้งกุ้งก้ามกราม ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าประมงในท้องถิ่น พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านชุมชนประมง ( Fisherman village)