">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 4 พ.ย. 64

  • [2022-12-01] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 1 ธันวาคม 2565 [2022-11-30] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-29] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-28] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-23] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-21] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-18] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 4 พ.ย. 64 


    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมาย นายสำรอง อินเอก หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการแถลงข่าว การจับกุมเรือประมงไร้สัญชาติ ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดนราธิวาส โดยมี น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม รอง เสธ. ทรภ.2 เป็นผู้แทน ผบ.ทรภ.2 / ผบ.ศรชล. ภาค 2