ปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ

ร่วมถวายภัตตาหารโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ [2020-02-16 ] เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 [2020-02-03 ] สนับสนุนพันธุ์ปลาช่วยเหลือผู้ประสบภัย [2020-01-17 ] ปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ [2020-01-17 ] เสริมสร้างอาชีพแก่คนพิการ [2020-01-15 ] ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง [2020-01-14 ] ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับประเทศ [2020-01-08 ] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2019-12-26 ] ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค [2019-12-13 ] สนง.ประมงยะลา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-12-05 ]

ปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ 

 เผยเเพร่: 2019-12-05  |  อ่าน: 15 ครั้ง

 

16 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายสมศักดิ์  ศิริรักษ์ ประมงอำเภอบันนังสตา ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ลงสู่แหล่งน้ำบึงตายอ ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา จำนวน 50,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ โดยการได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จากศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาบาโงโต๊ะอาลี