เสริมสร้างอาชีพแก่คนพิการ

ร่วมถวายภัตตาหารโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ [2020-02-16 ] เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 [2020-02-03 ] สนับสนุนพันธุ์ปลาช่วยเหลือผู้ประสบภัย [2020-01-17 ] ปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ [2020-01-17 ] เสริมสร้างอาชีพแก่คนพิการ [2020-01-15 ] ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง [2020-01-14 ] ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับประเทศ [2020-01-08 ] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2019-12-26 ] ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค [2019-12-13 ] สนง.ประมงยะลา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-12-05 ]

เสริมสร้างอาชีพแก่คนพิการ 

 เผยเเพร่: 2019-12-05  |  อ่าน: 13 ครั้ง

 

15 มกราคม 2563  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  ได้สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ได้แก่ ปลาตะเพียนและปลาบ้า จำนวน 8,000 ตัว มอบให้แก่กลุ่มคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เพื่อปล่อยลงสู่บ่อไว้สำหรับส่งเสริมอาชีพด้านประมง พร้อมให้ความรู้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงปลา ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการและเครือข่ายสมาคมคนพิการภาคใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา