ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

สนับสนุนพันธุ์ปลาช่วยเหลือผู้ประสบภัย [2020-01-17 ] ปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ [2020-01-17 ] เสริมสร้างอาชีพแก่คนพิการ [2020-01-15 ] ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง [2020-01-14 ] ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับประเทศ [2020-01-08 ] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2019-12-26 ] ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค [2019-12-13 ] สนง.ประมงยะลา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-12-05 ] ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ [2019-11-21 ] ร่วมบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [2019-11-19 ]

ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ 

 เผยเเพร่: 2019-11-19  |  อ่าน: 25 ครั้ง

 

21 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบันนังสตา  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดยะลา ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี  ณ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ตำบลตลิ่งชั่น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  

ทั้งนี้  นายสมปอง แสงทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดยะลา  นายสมศักดิ์ ศิริรักษ์ ประมงอำเภอบันนังสตา  และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  ได้ให้ความรู้ด้านประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่มารับบริการ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา