ร่วมบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สนับสนุนพันธุ์ปลาช่วยเหลือผู้ประสบภัย [2020-01-17 ] ปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ [2020-01-17 ] เสริมสร้างอาชีพแก่คนพิการ [2020-01-15 ] ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง [2020-01-14 ] ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับประเทศ [2020-01-08 ] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2019-12-26 ] ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค [2019-12-13 ] สนง.ประมงยะลา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-12-05 ] ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ [2019-11-21 ] ร่วมบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [2019-11-19 ]

ร่วมบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 เผยเเพร่: 2019-11-19  |  อ่าน: 29 ครั้ง

 

19 พฤศจิกายน 2562  ณ บึงหะยี บ้านลาโน หมู่ที่ 4ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา กรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน โดยการสนับสนุนของอำเภอกรงปินัง อบต.สะเอะ สนง.ประมงจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอกรงปินัง เป็นประธาน  พร้อมนำจิตอาสา นักเรียน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก