กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

สนับสนุนพันธุ์ปลาช่วยเหลือผู้ประสบภัย [2020-01-17 ] ปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ [2020-01-17 ] เสริมสร้างอาชีพแก่คนพิการ [2020-01-15 ] ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง [2020-01-14 ] ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับประเทศ [2020-01-08 ] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2019-12-26 ] ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค [2019-12-13 ] สนง.ประมงยะลา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-12-05 ] ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ [2019-11-21 ] ร่วมบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [2019-11-19 ]

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

 เผยเเพร่: 2019-11-19  |  อ่าน: 45 ครั้ง

 

17 ตุลาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและแพร่ขยายพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณบึงลูโป๊ะปาว ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา