กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

สนง.ประมงยะลา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-12-05 ] ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ [2019-11-21 ] ร่วมบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [2019-11-19 ] ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 [2019-11-14 ] องคมนตรี พร้อมคณะเดินปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่ จ.ยะลา [2019-11-14 ] ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [2019-10-29 ] ร่วมกิจกรรมจิตอาสา [2019-10-18 ] กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ [2019-10-17 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 [2019-09-12 ] ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ [2019-08-22 ]

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

 เผยเเพร่: 2019-08-22  |  อ่าน: 32 ครั้ง

 

17 ตุลาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและแพร่ขยายพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณบึงลูโป๊ะปาว ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา