พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

สนับสนุนพันธุ์ปลาช่วยเหลือผู้ประสบภัย [2020-01-17 ] ปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ [2020-01-17 ] เสริมสร้างอาชีพแก่คนพิการ [2020-01-15 ] ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง [2020-01-14 ] ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับประเทศ [2020-01-08 ] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2019-12-26 ] ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค [2019-12-13 ] สนง.ประมงยะลา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-12-05 ] ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ [2019-11-21 ] ร่วมบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [2019-11-19 ]

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 

 เผยเเพร่: 2019-11-19  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

                12 กันยายน 2562 ณ  บึงลาแล ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา  ร่วมกับจังหวัดยะลา อำเภอกาบัง และองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562  โดยมีนายรุสดี ปูริยา นายอำเภอกาบัง เป็นประธานในพิธีฯ และนายสมชิต กรดแก้ว ประมงจังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ครู นักเรียน ประชาชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยลงบึงลาแล รวมจำนวน 200,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาจาด ปลาแรด และปลาตะเพียน ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา

                ทั้งนี้ กรมประมง ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป