ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

สนง.ประมงยะลา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-12-05 ] ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ [2019-11-21 ] ร่วมบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [2019-11-19 ] ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 [2019-11-14 ] องคมนตรี พร้อมคณะเดินปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่ จ.ยะลา [2019-11-14 ] ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [2019-10-29 ] ร่วมกิจกรรมจิตอาสา [2019-10-18 ] กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ [2019-10-17 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 [2019-09-12 ] ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ [2019-08-22 ]

ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ 

 เผยเเพร่: 2019-08-22  |  อ่าน: 39 ครั้ง

 

22 สิงหาคม 2562  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา นำโดยนายสมปอง แสงทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดยะลา ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “ ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่ 5 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  ทั้งนี้  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้ให้บริการความรู้ คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ