ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

สนับสนุนพันธุ์ปลาช่วยเหลือผู้ประสบภัย [2020-01-17 ] ปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ [2020-01-17 ] เสริมสร้างอาชีพแก่คนพิการ [2020-01-15 ] ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง [2020-01-14 ] ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับประเทศ [2020-01-08 ] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2019-12-26 ] ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค [2019-12-13 ] สนง.ประมงยะลา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-12-05 ] ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ [2019-11-21 ] ร่วมบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [2019-11-19 ]

ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ 

 เผยเเพร่: 2019-11-19  |  อ่าน: 47 ครั้ง

 

22 สิงหาคม 2562  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา นำโดยนายสมปอง แสงทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดยะลา ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “ ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่ 5 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  ทั้งนี้  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้ให้บริการความรู้ คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ