จับผลผลิตกุ้งก้ามกรามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สนง.ประมงยะลา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-12-05 ] ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ [2019-11-21 ] ร่วมบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [2019-11-19 ] ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 [2019-11-14 ] องคมนตรี พร้อมคณะเดินปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่ จ.ยะลา [2019-11-14 ] ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [2019-10-29 ] ร่วมกิจกรรมจิตอาสา [2019-10-18 ] กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ [2019-10-17 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 [2019-09-12 ] ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ [2019-08-22 ]

จับผลผลิตกุ้งก้ามกรามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 เผยเเพร่: 2019-08-22  |  อ่าน: 68 ครั้ง

 

15 สิงหาคม 2562 นายสมชิต กรดแก้ว ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา ได้ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ได้ตกเบ็ด วางไซจับผลผลิตกุ้งก้ามกราม จากการปล่อยในแหล่งน้ำของสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในพื้นที่พิเศษ โดยได้คัดเลือกแหล่งน้ำคลองลำดา ในการปล่อยกุ้งก้ามกรามจำนวนกว่า 300,000ตัว  ลงแหล่งน้ำเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2561  ซึ่งสามารถจับผลผลิตจากกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยได้มีขนาด 3 -4 ตัวต่อกิโลกรัม จำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 500 -600 บาท นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย