เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม [2021-01-14 ] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทำงานในเรือประมง [2020-11-30 ] เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าประมงออนไลน์ผ่านระบบ Fisheries Shop [2020-11-05 ] ประชาสัมพันธ์ อุทกภัย [2020-10-27 ] รับสมัครโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 [2020-10-22 ] ปล่อยพันธุ์ปลา 5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 [2020-10-15 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [2020-10-14 ] จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563 [2020-09-28 ] รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา [2020-08-28 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ [2020-08-28 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดยะลา [2020-08-25 ] โครงการวันธรรมสวนะ [2020-08-19 ] สานสัมพันธ์FC [2020-08-14 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2020-08-07 ] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) [2020-08-04 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [2020-07-22 ] คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำฯ เปิดสระน้ำ หว่านแหจับปลา นำรายได้พัฒนาชุมชน [2020-07-15 ] คัดเลือกเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ และแนะนำการจัดการซื้อขายโดยผ่านระบบ Fisheries Shop  [2020-07-09 ] เปิดบัญชี ซื้อ - ขาย สัตว์น้ำออนไลน์ ง่ายๆ ได้ที่ร้าน Fisheries Shop [2020-07-02 ] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา โครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19 [2020-06-16 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [2020-06-09 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา [2020-06-05 ] ร่วมพิธีเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19  [2020-05-05 ] ประมงร่วมใจ สู้ภัยโควิด19 [2020-04-23 ] ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณร [2020-04-23 ] ร่วมพิธีเปิดโครงการ Kick off  ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”  [2020-04-13 ] ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) [2020-04-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2563 [2020-03-31 ] ร่วมบูรณาการตรวจเยี่ยมดูแลและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา [2020-03-11 ] ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563  [2020-03-02 ]

เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  

 เผยเเพร่: 2020-03-02  |  อ่าน: 133 ครั้ง