เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

  • [2023-01-25] ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง ประจำปี 2566 [2023-01-24] การตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัดยะลา [2023-01-20]  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา [2023-01-18] ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับอำเภอ [2023-01-17] วีดีโอการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการ [2023-01-16] โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำบนพื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านบาโงโต๊ะอาลี [2023-01-16] โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน [2023-01-09] โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ [2023-01-09] มอบพันธุ์ปลาบ้า สำหรับการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

    เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่