สำรวจร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามในพื้นที่อำเภอรามัน

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • สำรวจร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามในพื้นที่อำเภอรามัน

  • [2023-06-08] ร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 [2023-06-08] พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง [2023-06-08] ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเบตง [2023-06-08] ประชุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎหมายภายใต้ มาตรา 64 และมาตรา 65 [2023-06-08] ติดตามการเลี้ยงปลาหมอชุมพรในบ่อซีเมนต์ [2023-06-08] ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด [2023-06-06] วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [2023-06-06] กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 [2023-06-06] กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [2023-06-06] ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ของเกษตรกร

    สำรวจร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามในพื้นที่อำเภอรามัน 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์ ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลปมณี ประมงอำเภอรามัน ออกสำรวจจำนวนร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนการปฎิบัติงานของชุดปฎิบัติการเฉพาะกิจในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายภายใต้มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พบว่ามีร้านค้าสัตว์น้ำสวยงามในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา