">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

  • [2023-03-21] กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2566 [2023-03-21] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [2023-03-21] เวทีชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านและแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า [2023-03-21] ประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [2023-03-21] โครงการพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านบาโงโต๊ะอาลี [2023-03-20] ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566 [2023-03-20] ร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 [2023-03-20] ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [2023-03-20] เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ บริเวณที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประเภทกระชัง [2023-03-20] กิจกรรมทอดแห ณ สระน้ำโมกราช หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา

    พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่ 28 มกราคม 2566 นางสาวพรกมล หนูจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์