การประเมินผลการปฎิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 อำเภอยะหา

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • การประเมินผลการปฎิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 อำเภอยะหา

  • [2023-03-21] กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2566 [2023-03-21] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [2023-03-21] เวทีชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านและแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า [2023-03-21] ประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [2023-03-21] โครงการพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านบาโงโต๊ะอาลี [2023-03-20] ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566 [2023-03-20] ร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 [2023-03-20] ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [2023-03-20] เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ บริเวณที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประเภทกระชัง [2023-03-20] กิจกรรมทอดแห ณ สระน้ำโมกราช หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา

    การประเมินผลการปฎิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 อำเภอยะหา 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวเยาวดี ศรีราม ประมงอำเภอยะหา มอบหมายให้นายอาหามะ กายุ เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมในการประเมินผลการปฎิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดได้ดำเนินการประเมินผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลาวันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวเยาวดี ศรีราม ประมงอำเภอยะหา มอบหมายให้นายอาหามะ กายุ เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมในการประเมินผลการปฎิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดได้ดำเนินการประเมินผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา