">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

  • [2023-01-04] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง [2022-12-14] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป [2022-01-07] ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำ [2021-07-23] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและบาย [2021-06-28] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ [2020-05-12] แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ..... [2020-05-12] แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ..... [2020-05-12] การรับร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... [2020-05-12] การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ...... [2020-03-27] ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา

    รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน


    สำนักงานประมงจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา