">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

  • [2022-11-11] แผนการจัดจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ภายใต้โครงการการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) ปีงบประมาณ 2566 [2022-11-11] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) [2022-10-12] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อเรือประมงที่ประสงค์นำเรือออกนอกระบบ ระยะที่ 2 [2022-10-11] กรมประมง...เตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs ห่วง ! ถูกกีดกันทางการค้า หวั่น ! กระทบอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยทั้งระบบ หากมีในครอบครองให้ส่งคืนกรมประมง [2022-07-08] จังหวัดปัตตานีประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [2022-07-08] จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕) [2022-07-01] กรมประมงประชาสัมพันธ์...ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือประมงบางชนิด [2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) [2022-06-08] ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2565 "รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้ มหาสมุทร" ณ ชายหาดปะนาเระ [2022-06-02] ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตาม และสังเกตการณ์การตรวงรับและส่งมอบพัสดุของกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"