ประกาศแผนการจัดซื้อโครงการเพิ่มผลผลิตปลาดุกอุยในแหล่งน้ำทะเลน้อย

ประกาศแผนการจัดซื้อโครงการเพิ่มผลผลิตปลาดุกอุยในแหล่งน้ำทะเลน้อย [2019-07-26 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จ้างเหมาจัดทำแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ [2019-05-07 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัดซื้อจัดจ้างทำบ้านปลา [2019-05-07 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง [2018-11-02 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ต.ลำปำ จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-10-19 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [2018-08-07 ] ราคากลางวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรแก่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ [2018-07-25 ] เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ [2018-07-25 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรเพื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ [2018-07-25 ] ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) [2018-07-04 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศแผนการจัดซื้อโครงการเพิ่มผลผลิตปลาดุกอุยในแหล่งน้ำทะเลน้อย 

 เผยเเพร่: 2018-07-04  |  อ่าน: 121 ครั้ง