พบปลาโลมาอิรวดีลอยน้ำตาย อายุประมาณ 3 เดือน จำนวน 1 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาโลมาอิรวดีในครั้งนี้ ณ   บริเวณทะเลสาบสงขลา

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 10 กันยายน 2562  [2019-08-19 ] จังหวัดพัทลุง   ร่วมจัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิตปลาดุกอุยในแหล่งน้ำทะเลน้อย จำนวน  150,000 ตัว  [2019-08-19 ] นายกู้เกียรติ   วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปี พ.ศ. 2562 [2019-08-07 ] ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน การเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยและการแปรรูปฯ  [2019-07-10 ] ประชุมของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2562 [2019-07-09 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา (3 มิถุนายน 2562)  โดยมีนายกู้เกียรติ   วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  [2019-06-17 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี    ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   [2019-05-27 ] รับสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 [2019-05-01 ] เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน  ต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) [2019-04-30 ] ติดตามงานและแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้งโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกร  [2019-04-30 ]

พบปลาโลมาอิรวดีลอยน้ำตาย อายุประมาณ 3 เดือน จำนวน 1 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาโลมาอิรวดีในครั้งนี้ ณ   บริเวณทะเลสาบสงขลา 

 เผยเเพร่: 2019-04-30  |  อ่าน: 223 ครั้ง

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์  ประมงจังหวัดพัทลุง  และนายถาวร  รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเมืองพัทลุง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 โดยได้รับแจ้งจากชาวประมงในพื้นที่ซึ่งพบปลาโลมาอิรวดีลอยน้ำตาย อายุประมาณ 3 เดือน จำนวน 1 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาโลมาอิรวดีในครั้งนี้ ณ   บริเวณทะเลสาบสงขลา หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์  ประมงจังหวัดพัทลุง  และนายถาวร  รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเมืองพัทลุง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 โดยได้รับแจ้งจากชาวประมงในพื้นที่ซึ่งพบปลาโลมาอิรวดีลอยน้ำตาย อายุประมาณ 3 เดือน จำนวน 1 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาโลมาอิรวดีในครั้งนี้ ณ   บริเวณทะเลสาบสงขลา หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง