ประมงจังหวัดตรัง

ประมงจังหวัดตรัง 

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |  อ่าน: 44 ครั้ง

 

   

         นายโกวิทย์    เก้าเอี้ยน     

ตำแหน่ง      ประมงจังหวัดตรัง (อำนวยการระดับสูง)

การศึกษา   เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต(สัตวศาสตร์) ประมงน้ำจืด

ติดต่อ   โทร.089 866 5991