">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง#2

  • [2021-02-01] ประมงจังหวัดสิงห์บุรีพบ ส.ส. จังหวัดสิงห์บุรี [2021-02-01] ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง#3 [2021-01-23] ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง#2 [2021-01-15] ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง [2020-12-02] ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เชิญท่องเที่ยวสิงห์บุรี [2020-06-11] ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-05-26] ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) [2020-05-26] นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมการรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมี ดร.ประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ [2020-05-26] นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 จังหวัดสิงห์บุรี [2020-05-21] นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับการอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง#2